عضلات اصلی : شکم

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : کرانچ با سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سیم کش (کابل)
سطح تمرین : مبتدی

تصاویر تمرین کرانچ با سیم کش برای آقایان

تصاویر تمرین کرانچ با سیم کش برای خانم ها

آموزش تمرین کرانچ با سیم کش

  1. دسته طناب را به دستگاه سیم کش متصل کرده و جلوی دستگاه زانو بزنید.
  2. طناب را با دو دست گرفته و آن را پایین بیاورید تا زمانی که دست ها کنار صورت تان قرار بگیرد.
  3. مقداری باسن را خم کرده و اجازه دهید وزنه ها عضلات فیله شما را کشیده کنند. این وضعیت شروع حرکت است.
  4. با ثابت نگه داشتن باسن، کمر خود را در حالی که عضلات شکم را منقبض می کنید خم کرده، به صورتی که آرنج دست ها به سمت میانه ران ها حرکت کند. هنگام اجرای این بخش از حرکت عمل بازدم را انجام دهید. وضعیت انقباض را برای یک ثانیه حفظ کنید.
  5. با انجام عمل دم به ارامی به وضعیت شروع حرکت بازگردید.

 

نکته: مطمئن شوید که در کلیه مراحل انجام حرکت، تنش ثابتی روی عضلات شکم متمرکز باشد. همچنین، وزنه های خیلی سنگین را انتخاب نکنید چرا که این کار باعث می شود عضلات پشت پایینی بیشتر فشار را تحمل کنند

 

تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.