سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

خانه / آموزش حرکات / تمرینات پشت و زیربغل

تمرینات پشت و زیربغل

فیله کمر روی میز تخت، Hyperextensions With No Bench

بازدیدها: 212 نام تمرین : فیله کمر روی میز تخت نام انگلیسی تمرین : Hyperextensions With No Bench   جزئیات تمرین فیله کمر روی میز تخت، Hyperextensions With No Bench گروه عضلانی اصلی: پشت عضلات اصلی: راست کننده های ستون مهره ها عضلات کمکی: پشتی بزرگ سرینی( باسن ) پشت ران نوع تمرین : قدرتی …

ادامه نوشته »

پارویی معکوس ، Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس

بازدیدها: 168 نام تمرین : پارویی معکوس نام انگلیسی تمرین : Inverted Row جزئیات تمرین پارویی معکوس ، Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه عضلانی جزئیات: لت ها (پشتی بزرگ ) نوع تمرین : قدرتی مکانیک: چند مفصلی تجهیزات:  پایه هالتر یا دستگاه اسمیت ، میز تخت دشواری: متوسط چگونگی انجام …

ادامه نوشته »

زیر بغل ضربدری محدوده کامل حرکتی ، Full Range Of Motion Lat Pulldown

بازدیدها: 83 نام تمرین : زیر بغل ضربدری محدوده کامل حرکتی نام انگلیسی تمرین : Full Range Of Motion Lat Pulldown جزئیات تمرین زیر بغل ضربدری محدوده کامل حرکتی ، Full Range Of Motion Lat Pulldown گروه عضلانی اصلی: پشت گروه هدف  عضلانی: لت ها (پشتی بزرگ ) سایر گروه های عضلانی درگیر : شانه ها، …

ادامه نوشته »

فیله کمر دستگاه ، Hyperextensions – Back Extensions

بازدیدها: 410نام تمرین : فیله کمر دستگاه نام انگلیسی تمرین : Hyperextensions – Back Extensions   جزئیات تمرین  گروه عضلانی اصلی: پشت  گروه درگیر  عضلانی: عضله راست کننده ستون مهره ها (عضله تهی گاهی دنده ای٬ عضله درازتر٬ عضلات اسپاینالیس) عضلات کمکی : پشتی بزرگ ، سرینی (باسن) ، پشت ران نوع: کششی …

ادامه نوشته »

لت زیر بغل با دستگاه ، زیر بغل عمودی با دستگاه ، Machine Lat Pull Down

بازدیدها: 291نام تمرین : لت زیر بغل با دستگاه ، زیر بغل عمودی با دستگاه نام تخصصی تمرین : Machine Lat Pull Down   جزئیات تمرین لت زیر بغل با دستگاه ، زیر بغل عمودی با دستگاه ، Machine Lat Pull Down ، گروه عضلانی اصلی: پشت نوع تمرین : قدرتی مکانیک:تک مفصلی …

ادامه نوشته »

تمرین گود مورنینگ با دستگاه اسمیت ، Smith Machine Good Morning

بازدیدها: 168نام تمرین : گود مورنینگ با دستگاه اسمیت نام تخصصی تمرین : Smith Machine Good Morning جزئیات تمرین تمرین گود مورنینگ با دستگاه اسمیت ، Smith Machine Good Morning گروه عضلانی اصلی: پشت گروه درگیر عضلانی: لت ( پشتی بزرگ ) گروه های دیگر عضلانی: همسترینگ و سرینی نوع تمرین : قدرتی مکانیک: چند مفصلی تجهیزات: ماشین …

ادامه نوشته »

زیر بغل پارویی تک دست با دستگاه اسمیت ،Smith Machine One Arm Row

بازدیدها: 105نام تمرین : زیر بغل پارویی تک دست با دستگاه اسمیت  نام تخصصی تمرین : Smith Machine One Arm Row   جزئیات تمرین زیر بغل پارویی تک دست با دستگاه اسمیت ،Smith Machine One Arm Row گروه عضلانی اصلی: برگشت سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع: قدرتی مکانیک: چند مفصلی تجهیزات: ماشین اسمیت دشواری: مبتدی گروه عضلانی …

ادامه نوشته »

زیر بغل مچ برعکس با دستگاه لت ، Reverse Grip Machine Lat Pull Down ، لت زیر بغل مچ برعکس

بازدیدها: 130نام تمرین : زیر بغل مچ برعکس با دستگاه لت نام تخصصی تمرین : Reverse Grip Machine Lat Pull Down     گروه عضلانی اصلی:پشت نوع تمرین : قدرتی مکانیک:تک مفصلی تجهیزات: دستگاه لت دشواری: مبتدی   چگونگی انجام تمرین لت مچ برعکس با دستگاه  ، Reverse Grip Machine Lat …

ادامه نوشته »

ددلیفت با دستگاه اسمیت ، Smith Machine Deadlift

بازدیدها: 77نام تمرین : ددلیفت با دستگاه اسمیت نام انگلیسی تمرین : Smith Machine Deadlift   جزئیات تمرین ددلیفت با دستگاه اسمیت ، Smith Machine Deadlift گروه عضلانی اصلی: پشت  گروه تفریحی عضلانی: لت و راسته ستون فقرات سایر گروه های عضلانی: پشت پا ، ساق ها سرینی نوع: قدرتی مکانیک: چند مفصلی تجهیزات: دستگاه اسمیت دشواری: مبتدی گروه …

ادامه نوشته »

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت ، Smith Machine Bent Over Row

بازدیدها: 52نام تمرین : زیر بغل خم با دستگاه اسمیت نام انگلیسی تمرین : Smith Machine Bent Over Row جزئیات تمرین زیر بغل خم با دستگاه اسمیت ، Smith Machine Bent Over Row گروه عضلانی اصلی: برگشت گروه تفریحی عضلانی: تله ها سایر گروه های عضلانی: دوسر نوع: قدرت مکانیک: ترکیب تجهیزات: ماشین – قدرت دشواری: مبتدی گروه عضلانی هدف …

ادامه نوشته »