سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

دوره حجم

اکسی متولون برای حجم و قدرت

اکسی متولون برای حجم و قدرت

چرا از  آنادرول ، (اکسی متولون) در دور های حجم و قدرت استفاده میشود  اکسی متولون چیست اکسی متولون یک استروئید آندروژنی آنابولیک قوی ، یک داروی تقویت کننده ایده آل است اگر به دنبال دارویی هستید که بتواند تولید و انتشار اریتروپویتین در ادرار را بدون ایجاد عوارض جانبی …

ادامه نوشته »

دوره های دارویی سوسپانشن تست ، Testosterone Suspension Cycle

سوسپانشن تست هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!     سوسپانشن …

ادامه نوشته »

تستوسترون / آنادرول یا اکسی متانول / ترنبلون دوره حجم

دوره حجم تستوسترون / آنادرول / ترنبلون هشدار : این دوره حجم  یک نمونه   جهت آشنایی مربیان و پزشکان است ،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی …

ادامه نوشته »

دوره حجم دکادورابلین، نادرلون و تستوسترون Testosterone/Deca Cycle Mass

هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!       دوره حجم …

ادامه نوشته »

دوره حجم تستسترون و اندرول یا اکسی متالون (Testosterone/Anadrol Cycle (Mass

هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود! تستوسترون / آنادرول اکسی متالون  …

ادامه نوشته »

دوره حجم استروییدی دو داروی ناندرلون، دکا دورابلین، متان، دیانابول Steroid Stacks Deca/Dianabol Cycle s Mass

دوره  شماره ۱ / دیانابول و دکا دورابلین یا نادرلون # ۱ (حجم)  محصولات: ۱۰ میلی لیتر  نادرلون دکانوات  ۲۰۰ میلی گرم ۱۰۰ قرص ۵ میلی گرم متاندروستونولون، یا دیانابول همه هفته ها: پشتیبانی از کبد: ، لیو ۵۲ یا Essentiale Forte (برچسب توصیه دوز). پشتیبانی کلسترول: تثبیت لیپید (۳ پاپ / روز) …

ادامه نوشته »

دوره حجم شماره ۲ اکسی متالون، Oxymetholone Cycle mass

هشدار : این دوره یک نمونه دوره oxymetholone بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!   اکسی متالون چرخه شماره …

ادامه نوشته »

دوره حجم اکسی متالون، Oxymetholone Cycle mass

هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای اکسی متالون  بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!       …

ادامه نوشته »

دوره حجم سوستانون ۲۵۰، Sustanon 250 Cycle Mass)

هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای داروی سوستانون بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!   دوره حجم …

ادامه نوشته »

دوره حجم شماره ۲ تستسترون (انتانات یا سایپیونات) Testosterone Cycle 2 Mass)

  هشدار : این دوره تستسترون  یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!      دوره  …

ادامه نوشته »