سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

Cable Rope Lat Pull Down ، لت زیر بغل با طناب ، زیر بغل سیمکش عمودی با طناب

لت زیر بغل با طناب ، زیر بغل سیمکش عمودی با طناب نام تخصصی :  Cable Rope Lat Pull Down   گروه عضلانی اصلی:  پشت و زیر بغل (لت ها ) Latissimus Dorsi سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه (Teres Major, Middle and Lower Trapezius, Rhomboids, Levator Scapulae, Posterior Deltoid, Sternal (Lower) …

ادامه نوشته »

Cable Rope Extension Incline Bench Row ، زیر بغل سیم کش با طناب روی میز بالا سینه قرقره پایین

 نام تخصصی : Cable Rope Extension Incline Bench Row ، زیر بغل سیم کش با طناب روی میز بالا سینه قرقره پایین گروه عضلانی اصلی:پشت و زیر بغل سایر گروه های عضلانی: دوسر بازو نوع: قدرتی مکانیک: چند مفصلی تجهیزات:میز بالا سینه ، طناب ، دستگاه سیم کش دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه …

ادامه نوشته »

Cable Rope Elevated Seated Row ، زیر بغل قایقی با طناب نشسته

زیر بغل قایقی با طناب نشسته نام تخصصی تمرین  : Cable Rope Elevated Seated Row جزئیات تمرینCable Rope Elevated Seated Row ، زیر بغل قایقی با طناب   گروه عضلانی اصلی: پشت و زیر بغل  نوع تمرین : قدرتی مکانیک: تک مفصلی تجهیزات: طناب ، نیم کت ، دستگاه سیمکش دشواری: مبتدی گروه عضلانی هدف …

ادامه نوشته »

Cable Rope Crossover Seated Row ، زیر بغل قایقی با طناب دست متقاطع

زیر بغل قایقی با طناب دست متقاطع نام تخصصی :  Cable Rope Crossover Seated Row     جزئیات تمرین Cable Rope Crossover Seated Row ، زیر بغل قایقی با طناب دست متقاطع  گروه عضلانی اصلی: پشت و زیر بغل سایر گروه های عضلانی: دوسربازو ، شانه نوع: قدرت مکانیک: ترکیب تجهیزات: دستگاه سیم کش و نیم کت …

ادامه نوشته »

Cable One Arm Lat Pulldown ، زیربغل سیم کش تک دست نشسته

 زیربغل سیم کش تک دست نشسته نام تخصصی : Cable One Arm Lat Pulldown اطلاعات تمرین Cable One Arm Lat Pulldown ، زیربغل سیم کش تک دست نشسته  : نام تمرین : زیربغل سیم کش تک دست نشسته نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : زیربغل بزرگ عضلات دیگر : جلوبازو، فیله …

ادامه نوشته »

Cable Incline Bench Row ، زیر بغل سیمکش روی میز بالا سینه

زیر بغل سیمکش روی میز بالا سینه نام تخصصی : Cable Incline Bench Row جزئیات تمرین Cable Incline Bench Row ، زیر بغل سیمکش روی میز بالا سینه  گروه عضلانی اصلی: پشت و زیر بغل سایر گروه های عضلانی: دوسر بازو نوع: قدرتی مکانیک: ترکیبی ، چند مفصلی تجهیزات: میز بالا سینه ، سیمکش با قرقره از …

ادامه نوشته »

Cable Palm Rotational Row ، زیر بغل خم سیمکش تک دست مچ چرخشی

زیر بغل خم سیمکش تک دست مچ چرخشی نام تخصصی : Cable Palm Rotational Row جزئیات تمرین Cable Palm Rotational Row ، زیر بغل خم سیمکش تک دست مچ چرخشی  گروه عضلانی اصلی: پشت و زیر بغل نوع: قدرت مکانیک: تک مفصلی تجهیزات: کابل دستگاه سیمکش با قر قره از پایین دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه …

ادامه نوشته »

Cable Elevated Rows ، زیر بغل قایقی با دسته دوبل

زیر بغل قایقی با دسته دوبل نام تخصصی تمرین : Cable Elevated Rows جزئیات تمرین Cable Elevated Rows ، زیر بغل قایقی با دسته دوبل   نوع حرکت: قدرتی  عضله اصلی: پشتی بزرگ ، ذوزنقه ای  عضلات کمکی: تحت خاری ، دلتوئید خلفی ، ذوزنقه ای ، ساعد ، گرد بزرگ ، گرد کوچک  تجهیزات لازم: دستگاه …

ادامه نوشته »

Cable Deadlift ، ددلیفت با سیمکش

ددلیفت با سیمکش نام تخصصی تمربن  : Cable Deadlift ددلیفت با سیمکش تمرینی ایزوله برای تقویت عضلات سرینی و چهار سر ران و همسترینگ و راسته ستون فقرات میباشد که با توجه به نوع تمرین افراد مبتدی بیشتر میتوانند این تمرین را جایگزین تمرینات با وزنه آزاد کنند تا زمانی که …

ادامه نوشته »

Barbell Reverse Grip Bent Over Row ،زیر بغل هالتر مچ برعکس

زیر بغل هالتر مچ برعکس  نام تخصصی : Barbell Reverse Grip Bent Over Row جزئیات تمرین  Barbell Reverse Grip Bent Over Row ،زیر بغل هالتر مچ برعکس گروه عضلانی اصلی:پشت گروه تفریحی عضلانی: لت ها و ترابزیوس سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع تمرین: قدرتی عملکرد : چند مفصلی تجهیزات: هالتر دشواری: متوسط   گروه …

ادامه نوشته »