سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

Barbell rack pull ، رک پول ، ددلیفت نیمه

رک پول یا ددلیفت نیمه نام تخصصی : Barbell rack pull جزئیات تمرین Barbell Rack ، رک پول ، ددلیفت نیمه  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه های دیگر عضلانی: سینه، سرینی نوع: قدرتی عملکرد : ترکیبی ف چند مفصلی تجهیزات: هالتر، دستگاه اسمیت یا سکوی اسکوات دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام تمرین Barbell Rack ، رک پول …

ادامه نوشته »

Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر

 زیربغل خوابیده روی میز با هالتر نام تخصصی : Barbell Lying Cambered Row جزئیات  تمرین Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه عضلانی جزئیات: لات (زیر بغل ) سایر گروه های عضلانی: دوسر بازو نوع تمرین : قدرت عملکرد : ایزوله ، تفکیک  تجهیزات: هالتر، نیمکت دشواری: مبتدی گروه عضلانی …

ادامه نوشته »

Barbell Incline Bench Pull ، زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه

زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه نام تخصصی : Barbell Incline Bench Pull جزئیات تمرین  زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه گروه عضلانی اصلی: پشت گروه اصلی  عضلانی: ترپزیوس (کول) سایر گروه های عضلانی درگیر : دوسر بازو (جلو بازو ) نوع: قدرت مکانیک: تفکیک تجهیزات: نیمکت، هالتر دشواری: متوسط     چگونگی انجام تمرین  …

ادامه نوشته »

Barbell High Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس نام تخصصی Barbell High Inverted Row   گروه عضلانی اصلی: پشت سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع: قدرت مکانیک: ترکیب تجهیزات: هالتر، ماشین – قدرت دشواری: متوسط چگونه انجام زیر بغل هالتر معکوس مراحل: ۱٫) با استفاده از پایه دستگاه اسکوات یا استفاده از هالتر و چنگک دستگاه اسمیت ابتدا برای خود …

ادامه نوشته »

Barbell Good Morning ، سلام ژاپنی با هالتر

سلام ژاپنی با هالتر نام تخصصی : Barbell Good Morning   جزئیات تمرین سلام ژاپنی با هالتر  گروه عضلانی اصلی: پشت ،راسته ستون فقرات گروه کمکی  عضلانی: پشت پا سایر گروه های عضلانی: Glutes ، سرینی نوع: قدرت عملکرد : ترکیبی ،چند مفصلی تجهیزات: هالتر دشواری: مبتدی چگونه انجام تمرین سلام ژاپنی با هالتر   تمرین سلام ژاپنی با هالتر …

ادامه نوشته »

Barbell Deadlift ددلیفت با هالتر

 ددلیفت با هالتر نام انگلیسی: Barbell Deadlift جزئیات تمرین ددلیفت با هالتر  گروه عضلانی اصلی:پشت و راسته ستون فقرات گروه عضلانی دقیق: سرینی سایر گروه های عضلانی:همسترینگ و سرینی و چهار سر ران نوع: قدرت عملکرد : ترکیبی ، چند مفصلی تجهیزات: هالتر دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام ورزش دددلیفت با هالتر یک تمرین  …

ادامه نوشته »

Barbell Bent One Arm Row زیر بغل هالتر تک خم

زیر بغل هالتر تک خم نام تخصصی : Barbell Bent One Arm Row   گروه عضلانی اصلی: پشت گروه تفریحی عضلانی:تربز (کول) سایر گروه های عضلانی: شانه ها، دوسر بازوی نوع: قدرت عملکرد : ترکیب تجهیزات: هالتر دشواری: مبتدی +گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام ورزش مراحل:  ۱٫) برای شروع این تمرین؛ زانوهای خود را کمی خم کنید و …

ادامه نوشته »

Barbell Bent Arm Pullover پل اور با هالتر

پل اور با هالتر نام تخصصی : Barbell Bent Arm Pullover جزئیات تمرین گروه عضلانی اصلی: پشت گروه عضلانی دقیق: Delts سایر گروه های عضلانی: شانه ها، سینه نوع: قدرت عملکرد : ترکیبی تجهیزات: هالتر، نیمکت دشواری: متوسط محل شروع روی یک نیمکت دراز بکشید از حریف تمرینیتان بخواهید که یک هالتر به شما بدهد یا ان را …

ادامه نوشته »

Back Extension Machine کشش پشت با ماشین

کشش عضلات پشتی با دستگاه Back Extension Machine گروه عضلانی اصلی: پشت نوع: قدرت عملکرد : تک مفصلی تجهیزات: ماشین کشش پشت دشواری: مبتدی گروه عضلانی هدف چگونگی انجام تمرین مراحل: ۱٫) شروع پا ها را به صورت آزاد بر روی رکاب دستگاه بگذارید و روی دستگاه بنشینید . ۲) دسته های دستگاه را در …

ادامه نوشته »

بهترین خوراکی های برای درمان یبوست با مرجع علمی

🔅بهترین غذاها برای پیشگیری و درمان یبوست حدود ۱۴ درصد افراد در معرض یبوست مزمن هستند ( ۱ ). 🔺علائم  یبوست عبارتند از: ◽دفع مدفوع کمتر از ۳ بار در هفته ◽مدفوع خفیف ◽دفع مدفوع  به سختی ◽احساس تخلیه ناقص ◽احساس مسدودی راه خروج مدفوع ◽عدم مدفوع نوع و شدت علائم ممکن …

ادامه نوشته »