قدرت تمرینات عضلانی ۸ – تقسیم ۳ روزه

 

Power 8 یک پروتکل ۵×۵ را با یک تمرین ۸×۸ موثر موثر ترکیب می کند. این سیستم مناسب برای آسانسور متوسط ​​است که می خواهد به حداکثر رساندن دستاوردها ادامه دهد.

خلاصه تمرین

ساخت عضله

شکاف

حد واسط
۸ هفته

۳
۴۵-۶۰ دقیقه

هالتر، وزن بدن، دمبل، نوار EZ، ماشین آلات
مرد و زن

شرح تمرین

Power 8 یک سیستم تمرینی عضلانی است که به ۳ روش مختلف حمله می کند:

قدرت – هر گروه عضلانی اصلی اولین بار با ۵×۵ رمپ می شود. همان سبک ۵×۵ ساخته شده مشهور توسط کلاسیک بدنساز Reg Park .

۸×۸ – پس از مجموعه های قدرت، گروه های عضلانی اصلی بعد از استفاده از پروتکل ۸×۸ مالیات می گیرند. استراحت بین هر یک از این مجموعه ها تا حداکثر ۶۰ ثانیه نگه داشته می شود.

جداسازی – گروه های عضلانی عمده با استفاده از یک تمرین انزوا که با تمرکز دقیق بر روی تمرکز تمرکز می کنند، به پایان رسید.

گروه عضلانی کوچکتر به شیوه ای مشابه کار می کنند اما حرکات قدرت را ندارند. علاوه بر این، به جای انجام یک ۸×۸، گروههای عضلانی جزئی را با ۶×۸ هدف قرار دهید تا قبل از اتمام حرکات انزوا،آنها را ترک کنید .

۶×۸  – گروه های کوچک عضلانی برای اولین بار با یک پروتکل ۶×۸ (۶ مجموعه x 8 تکرار) هدف قرار می گیرند. استراحت بین هر یک از این مجموعه ها تا حداکثر ۶۰ ثانیه نگه داشته می شود.

جداسازی  – گروههای عضلانی جزئی با استفاده از یک تمرین انزوا که با تمرکز دقیق بر روی آن تمرکز دارند، به پایان رسید.

Power 8 – تقسیم سه روزه

این سه روز تقسیم باید حداقل یک روز استراحت بین تمرینات انجام شود، در صورت امکان. شما می توانید این ۳ روز تقسیم در طول ۶ یا ۷ روز چرخش کنید.

تغییرات ۷ روزه

روز اول – قفسه سینه و پشت

روز ۲ – خاموش

روز ۳ – پا و ABS

روز ۴ – خاموش

روز ۵ – شانه ها و اسلحه

روز ۶ – خاموش

روز ۷ – خاموش

برای تغییرات ۶ روزه، به سادگی “روز ۷” را دور بزنید و دوباره چرخش را شروع کنید. اگر برنامه شما شما را به تمرین ۲ روز در یک ردیف، برنامه زیر توصیه می شود.

تغییرات روز ۷ – برگشت به تغییرات برگشت

روز اول  – قفسه سینه و پشت

روز ۲  – پا و ABS

روز ۳  – خاموش

روز ۴  – خاموش

روز ۵  – شانه ها و اسلحه

روز ۶  – خاموش

روز ۷  – خاموش

شما می خواهید بین روزهای فشار (سینه – شانه ها و سلاح ها) تا حداکثر فاصله بیندازید. آن روزها را در همان جا نگه دارید و روز تمرین پا را در صورت نیاز تنظیم کنید.

انتخاب تمرینات

از تمرینات سخت نترسید اگر انجام دهید، شما تنها نتایج خود را به فروش می رسانید. قالب نمونه در زیر آورده شده است. اگر به دلیل تجهیزات محدودینیاز به تغییر تمرینات داشته باشید ، بهترین جایگزین ممکن را انتخاب کنید. سعی کنید مبادله های ورزشی برابر را انجام دهید. قدرت ۸ به شرح زیر تنظیم شده است:

گروه های بزرگ عضلانی

قدرت – ۵×۵ با استفاده از آسانسور ترکیب سنگین.

۸×۸ – ۸×۸ با استفاده از حرکات ترکیبیسنگین تر و یا یک تمرین ماشین.

جداسازی – A 3×8-12 با استفاده از یک جنبش سبک انزوای.

گروه های عضلانی کوچک

۶×۸  – A 6×8 با استفاده از یک انزوای چالش انگیز یا تمرین ماشین.

جداسازی  – A 3×8-12 با استفاده از یک جنبش سبک انزوای.

همانطور که ذکر شد، تمرینات ۵×۵ رمپ می شوند. ۲ مجموعه اول کارهای گرم کردن را انجام می دهند.

تنظیم ۱ – ۶۰٪ x 5 تکرار

تنظیم ۲ – ۸۰٪ x 5 تکرار

مجموعه ۳-۵ – ۱۰۰٪ x 5 تکرارها

تنظیم ۵ یک مجموعه AMAP است، به این معنی که شما با حداکثر تکرار انجام می شود. نگذارید به شکست بپردازید. توقف ۵ را تنظیم کنید، زمانی که احساس می کنید که ممکن است در دفعه بعدی شکست بخورید یا اگر فرم شما شدیدا بدتر شود. وقتی به ۷ یا بیشتر تکرارها در مجموعه ۵ رسیدید، وقت آن است که وزن را اضافه کنید. دفعه بعد که به ورزشگاه می روید، اضافه کردن ۵ پوند به نوار.

۸×۸ و ۶×۸ تمرینات

استراحت بین مجموعه برای این تمرینات به ۶۰ ثانیه سخت است. از این دوره استراحت تجاوز نکنید. اگر شما نمیتوانید ۸ تکرار را برای هر مجموعه انجام دهید، نگران نباشید. هنگامی که شما قادر به انجام ۸ تکرار برای هر یک از این مجموعه، زمان آن است که وزن را به نوار اضافه کنید. دفعه بعدی که این حرکت را انجام می دهید، کمترین وزن ممکن را اضافه کنید.

تمرینات جداسازی

این حرکات را با استفاده از یک سرعت ۴-۲-۴ انجام دهید. این به این معنی است که شما ۴ ثانیه برای رقابت با یک بازپرداخت، پس از ۲ ثانیه نگه دارید در نقطه انقباض، و ۴ ثانویه خارج از مرکز – و یا بازگشت وزن به موقعیت شروع تمرین. وقتی این تمرینات منطقی باشد، وزن را اضافه کنید.

نیازی نیست که قبل از اینکه آماده باشید وزن های سنگین تر را مجبور کنید. همچنین ممکن است لازم باشد وزن را از مجموعه ای به مجموعه تنظیم کنید. این تمرینات بسیار محتاطانه و مالیاتی هستند. رها کردن وزن سبک تر کاملا درست است. باز هم، نکته این است که عضلات خود را به پایان برسانید، بنابراین وزن استفاده شده ثانویه است. با این گفتن، “بیش از حد نور” نیست، این مجموعه ای بیش از حد آسان است.

قدرت ۸
قفسه سینه و پشت
ورزش مجموعه ها تکرار
مطب مطبوعات  ۵  ۵
ایستگاه دمبل یا مطبوعاتچکش چکش  ۸  ۸
پرواز با دمبل یا پک دسامبر  ۳  ۸-۱۲
ردیف باربر  ۵  ۵
لات کشیدن یا کشیدن یو پی اس  ۸  ۸
راست بازوی کشیدن پایین  ۳  ۸-۱۲
دمبل یا غنچه ها  ۸  ۸
قدرت ۸
پاها و ABS
ورزش مجموعه ها تکرار
اسکات ها  ۵  ۵
مطبوعات پا  ۸  ۸
برنامه های افزودنی پا  ۳  ۸-۱۲
Stief Leg Deadlifts  ۵  ۵
فرهای پا  ۸  ۸
نشسته یا پای مطبوعات گربه افزایش  ۶  ۸
افزایش صاف نعناع  ۳  ۸-۱۲
قدرت ۸
شانه ها و اسلحه
ورزش مجموعه ها تکرار
مطبوعات هیدرولیک نشسته  ۵  ۵
نشست دمبل یا مطبوعات سر بالایی  ۸  ۸
پرواز بیش از معکوس  ۳  ۸-۱۲
بستن دست و پنجه نرم و یاSkullcrushers  ۶  ۸
Extensions Tricep یاExtensions صندلی های دمبل  ۳  ۸-۱۲
دم خوک ایستاده  ۶  ۸
EZ Bar Praacher Curls  ۳  ۸-۱۲

قدرت ۸ – سوالات متداول

شما می توانید در ۳ مجموعه در روز پس از هر تمرین اضافه کنید. از هر کدام از ترجیحات استفاده کنید.

آیا می توانم در لایحه اضافه کنم؟

بله، شما می توانید در روز عقب برای استفاده از ۵×۵ استفاده کنید. اگر این کار را انجام دهید، مطمئن شوید که از یک ردیف ردیف استفاده کنید و برای تمرینات ۲ بعدی خود را به پایین بکشید. ممکن است بخواهید هفته ها را چرخانید و یک هفته ۸×۸ را برای ردیف و ۸×۸ برای پایین آمدن یا بعد از آن بکشید.

در مورد قوزکند؟

شما واقعا نباید مستقیما در چارچوب این سیستم کار کنید. ساعد شما باعث تحریک کیفی زیادی خواهد شد.

آیا می توانم کار بیشتری را انجام دهم؟

خیر، روند را ادامه دهید. این سیستم تمرینی حجم زیادی از بازو را ایجاد می کند.

آیا می توانم در کار قفسه سینه بیشتری اضافه کنم؟

خیر، روند را ادامه دهید. این سیستم تمرینی مقدار زیادی سینه را تولید می کند

****************************************************************************************************************

سیستم تمرینی عضله‌ ساز (Power 8) از سه روش مختلف عضلات بزرگ شما را تحت فشار قرار میدهد:

 

۱) ‌ست‌های (۵۵): هر گروه عضلانی بزرگ اول از همه با ‌ست‌های (۵۵) تمرین داده میشوند.
۲) ‌ست‌های (۸۸): در ادامه ‌ست‌های قدرتی‌ (۵۵) عضلات بزرگ اینبار به وسیله ‌ست‌های (۸*۸) تحت فشار قرار میگیرند.استراحت میان ‌ست‌ها حداکثر ۶۰ ثانیه می‌باشد.
۳) حرکات تک مفصلی: تمرینات عضلات بزرگ شما با انجام حرکات تک مفصلی به پایان خواهد رسید.

عضلات کوچک هم به همین طریق تمرین داده میشوند اما شامل حرکات قدرتی‌ نمی‌باشند.به علاوه برای عضلات کوچک شما به جای ‌ست‌های (۸۸) باید از ‌ست‌های (۶۸) استفاده کنید.
‌ست‌های (۶۸): عضلات کوچک اول از همه با ‌ست‌های (۶۸) تحت فشار قرار خواهند گرفت.استراحت میان ‌ست‌ها حداکثر ۶۰ ثانیه می‌باشد.
حرکات تک مفصلی: تمرینات عضلات کوچک نیز با انجام حرکات تک مفصلی به پایان خواهد رسید.

تقسیم بندی ۳ روزه برنامه (Power 8)
این برنامه ۳ روزه باید طوری انجام شود که حداقل یک روز بین جلسات تمرینی استراحت داشته باشید.تقسیم بندی این برنامه به این صورت خواهد بود:
روز ۱) سینه و پشت
روز ۲) استراحت
روز ۳) پا و شکم
روز ۴) استراحت
روز ۵) سر شانه و دست ها
روز ۶) استراحت
روز ۷) استراحت

انتخاب حرکات
از انجام حرکات سخت دوری نکنید.اگر این کار را انجام بدهید تنها پیشرفت خود را محدود می‌کنید.در زیر نمونه ی تمرینات برای شما آورده شده است.اگر که می‌خواهید بعضی از حرکات را به دلیل کمبود تجهیزات جایگزین کنید سعی‌ کنید که آنها را با بهترین حرکات جایگزین کنید.

 

برنامه (Power 8) این‌گونه طراحی شده است:

عضلات بزرگ
‌ست‌های قدرتی‌ (۵۵): استفاده از حرکات چند مفصلی سنگین
‌ست‌های (۸
۸): استفاده از حرکات چند مفصلی کمی‌ سبکتر یا استفاده از دستگاه ها
حرکات تک مفصلی: این حرکات با ۳ ‌ست با ۸-۱۲ تکرار انجام خواهد شد.

عضلات کوچک
‌ست‌های (۶*۸): استفاده از حرکات تک مفصلی چالش برانگیز و یا استفاده از دستگاه ها
حرکات تک مفصلی: این حرکات با ۳ ‌ست با ۸-۱۲ تکرار انجام خواهد شد.

باید یادآور شویم که در ‌ست‌های (۵*۵) ۲ ‌ست اول ‌ست‌های گرم کردنی هستند:
‌ست ۱ —> ۶۰% * ۵ تکرار
‌ست ۲ —> ۸۰% * ۵ تکرار
‌ست‌های ۳-۵ —> ۱۰۰% * ۵ تکرار
در ‌ست پنجم شما میتوانید تا هر تکرار ممکن ادامه دهید.البته تا ناتوانی تمرین نکنید.‌سایت اد کو ان .ست پنجم را زمانی‌ متوقف کنید که احساس کنید در تکرار بعدی به ناتوانی می‌رسید.هنگامی که شما در ‌ست پنجم بیشتر از ۷ تکرار را انجام دادید بر مقدار وزنه خود بیافزاید.دفعه بعد که وارد باشگاه شدید ۵ پوند بر مقدار وزنه اضافه کنید.

حرکات شامل ‌ست‌های (۸۸) و (۶۸)
استراحت میان ‌ست‌ها در این حرکات حداکثر ۶۰ ثانیه می‌باشد.بیشتر از این مقدار استراحت نکنید.اگر که نمیتوانید در هر ‌ست ۸ تکرار انجام دهید نگران نباشید.هنگامی که شما توانستید در هر ‌ست ۸ تکرار را کامل کنید زمان آن رسیده است که بر مقدار وزنه خود بیافزاید.مقدار خیلی‌ کمی‌ بر وزنه خود در جلسه بعد بیافزاید.

 

حرکات تک مفصلی
این حرکات را با ضرب آهنگ ۴-۲-۴ انجام دهید.یعنی‌ قسمت منفی‌ حرکت باید ۴ ثانیه طول بکشد سپس ۲ ثانیه وزنه مورد نظر را ثابت نگاه داشته و سپس قسمت مثبت حرکت را در ۴ ثانیه انجام دهید.زمانی‌ که احساس کردید وزنه برای شما سبک شده است بر مقدار آن بیافزاید.

سینه و پشت
پرس سینه (۵۵)
پرس سینه دمبل یا پرس سینه دستگاه (۸
۸)
قفسه بالا سینه یا پک دک (۳۸-۱۲)
زیر بغل هالتر ‌خم (۵
۵)
لت از جلو یا بارفیکس (۸۸)
زیر بغل سیمکش دست صاف (۳
۸-۱۲)
شراگ هالتر یا دمبل (۸*۸)

پا و شکم
اسکات (۵۵)
پرس پا (۸
۸)
جلو پا دستگاه (۳۸-۱۲)
ددلیفت رومانیایی (۵
۵)
پشت پا دستگاه (۸۸)
ساق پا نشسته (۶
۸)
ساق پا ایستاده (۳*۸-۱۲)
تمرینات شکم به دلخواه

سرشانه و دست ها
سر شانه هالتر نشسته (۵۵)
سر شانه دمبل نشسته (۸
۸)
نشر ‌خم (۳۸-۱۲)
پرس دست جمع یا پشت بازو هالتر خوابیده (۶
۸)
پشت بازو سیمکش یا پشت بازو تک دمبل دو دست (۳۸-۱۲)
جلو بازو دمبل ایستاده (۶
۸)